Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta yaourt ou yog(h)ourt från svenska till franska

Översätt yaourt ou yog(h)ourt till andra språk