Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta yra fullst��ndigt från svenska till franska

Översätt yra fullst��ndigt till andra språk