Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ytterst s��llsynt, mycket ovanligt från svenska till franska

Översätt ytterst s��llsynt, mycket ovanligt till andra språk