Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta zut, alors från svenska till franska

varsois

Översätt zut, alors till andra språk