Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hundra från svenska till franska

100cent
sexsix
4quatre

Översätt hundra till andra språk